Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

Acte necesare

RELATII CU PUBLICUL > ACTE NECESARE
Pentru eliberarea Certificatului de Urbanism
Se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
Acte necesare:
- cerere tip;
- actul de proprietate al imobilului;
- copie BI/CI;
- planuri topografice sau cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru OCPI Prahova;
- planul de situaţie pe ridicare topografica pentru toate lucrarile propuse, intocmit de topograf atestat ANCPI pentru obtinerea vizei OCPI PH, cu puncte de inflexiune si cote pe contur, curbe de nivel, tabele de coordonate cu calcul de suprafete(si lungimi, dupa caz, indicare tarlale, parcele inclusiv pentru vecinataticonstructii, retele, drumuri existente, etc.;
- plan de incadrare in zona, cu marcarea amplasamentului
- taxa eliberare Certificat de Urbanism care se achita la casieria Primariei comunei Starchiojd, in functie de suprafata terenului (in copie.

In cerere se mentioneaza in mod obligatoriu scopul emiterii Certificatului de Urbanism. Cererea este tip si se procura de la emitent.
30.10.2013
GÓrbea Luiza Tatiana

singeru.infoprimarie.ro posesti.infoprimarie.ro starchiojd.infoprimarie.ro www.primariacalvini.ro nereju.infoprimarie.ro www.primariavulpeni.ro