Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

Acte necesare

RELATII CU PUBLICUL > ACTE NECESARE
Pentru inscrierea autovehiculelor
Acte necesare:
- copie act identitate cumparator
- copie document de proprietate
- copie carte de identitate autoturism
- declaratie tip
- copie certificat fiscal vânzător
- taxa de inmatriculare
- un dosar
- fişa de înmatriculare în...
Tot articolul ...
30.10.2013
Panait Magdalena
Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a bunurilor imobile (cladiri, terenuri)
Acte necesare:
- copie act identitate proprietar
- copie acte de proprietate
- declaratie tip (se depune in 30 zile de la data dobandirii)
Persoanele care dobanndesc a doua (a treia, Ö etc) cladire cu destinatia de locuinta au obligatia sa depuna si o declaraŇ£ie speciala de...
Tot articolul ...
30.10.2013
Panait Magdalena
Pentru eliberarea Certificatului de Urbanism
Se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
Acte necesare:
- cerere tip;
- actul de proprietate al imobilului;
- copie BI/CI;
- planuri topografice sau cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru OCPI Prahova;
- planul de...
Tot articolul ...
30.10.2013
GÓrbea Luiza Tatiana
Pentru eliberarea Autorizatiei de Construire/Desfiintare
Acte necerare intocmirii dosarului:

- cerere tip procurata de la emitent;
- Certificat de Urbanism (in copie);
- act doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor (in copie legalizata);
- proiectul pentru...
Tot articolul ...
25.01.2008
Duma Emanuel
Acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001
Acte necesare:

- cerere tip care se procura de la emitent ;
- copie BI/CI persoane adulte ;
- copie certificat de nastere copii aflati in intretinere ;
- adeverinte/diplome de studii ;
- adeverinta eliberata de Oficiul de Munca Teritorial pentru Ocuparea Fortei de Munca...
Tot articolul ...
01.09.2011
Rancea Elena

singeru.infoprimarie.ro posesti.infoprimarie.ro starchiojd.infoprimarie.ro www.primariacalvini.ro nereju.infoprimarie.ro www.primariavulpeni.ro